SMS savjet

Naši SMS savjetnici dežuraju non-stop,
24 sata na dan, 7 dana u tjednu

Postavite pitanje na način da pošaljete ključnu riječ
SAVJET + DATUM ROĐENJA + PITANJE
na broj 647 444 6,20 kn/sms

Primjer poruke:

SAVJET 30.12.1990 hoću li naći bolji posao?

Chat

Naši Chat savjetnici dežuraju non-stop,
24 sata na dan, 7 dana u tjednu

Postavite pitanje na način da pošaljete ključnu riječ
CHAT + PORUKA
na broj 888 107 4,99 kn/sms

Primjer poruke:

CHAT hoću li naći bolji posao?