Uvjeti korištenja

Opći ugovorni uvjeti o usluzi telefonskog savjetovanja

1. Usluga telefonskog savjetovanja obuhvaća tematiku davanja osobnih savjeta odnosno predviđanja budućnosti bazirano na tehnikama astrologije, numerologije, radiostezije i ostalih alternativnih tehnika (u daljnjem tekstu: Usluga).

Usluga iz prethodnog stavka predstavlja sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama uslugu sa dodanom vrijednošću koja usluga zahtjeva obradu prometnih podataka za obračun i naplatu troškova.

Usluga se može ostvariti odnosno koristiti isključivo upućivanjem telefonskog poziva na broj sa dodanom vrijednošću koji glasi: 064 600 087 fix: 6,99 kn/min, mob:8,41kn/min; fix: 0,93 €/min, mob: 1,12 €/min, a koji je naveden u televizijskoj emisiji od strane Pozivatelja.

2. Pozivatelj upućivanjem telefonskog poziva na broj sa dodanom vrijednošću prihvaća odredbe ovih Uvjeta.

3. Uslugu može koristiti svaki Pozivatelj koji je stariji od 18 godina. Pozivatelj može koristiti Uslugu odnosno uputiti telefonski poziv na broj sa dodanom vrijednošću neograničeni broj puta.

4. Pozivatelju je omogućeno korištenje Usluge odnosno upućivanje telefonskog poziva na broj sa dodanom vrijednošću svaki dan od 0,00 sati do 24,00 sati.

Emitiranje emisije na RTL Televiziji d.o.o. vrši se svaki radni dan s okvirnim trajanjem od 60 minuta.

Za vrijeme trajanja emisije na RTL Televiziji d.o.o. Pozivatelj ima izbor korištenja Usluge na način da se telefonski poziv na broj sa dodanom vrijednošću spajanja u studio ili slobodnom savjetniku koji je prijavljen u sustav.

5. Za vrijeme korištenja Usluge, Pozivatelju se zaračunava trajanje telefonskog poziva na broj sa dodanom vrijednošću po minuti trajanja.

Cijena korištenja Usluge odnosno cijena telefonskog poziva na broj sa dodanom vrijednošću po minuti iznosi:

– za poziv s fiksnog telefona 6,99 HRK; 0,93 €

– za poziv s mobilnog telefona 8,41 HRK; 1,12 €

Telefonski poziv Pozivatelja na broj sa dodanom vrijednošću koji se ne uključi odnosno spoji u studio niti spoji sa slobodnim savjetnikom koji je prijavljen u sustav podložni su plaćanju cijene trajanja telefonskog poziva prema uvjetima davatelja telekomunikacijske usluge.

6. Cijena Usluge odnosno trajanje telefonskog poziva na broj sa dodanom vrijednošću iskazuje i naplaćuje na računu davatelja telekomunikacijske usluge odnosno – operatora javnih komunikacijskih usluga Pozivatelja.

U slučaju neplaćanja ili kašnjenja s plaćanjem telefonskog računa od strane Pozivatelja, Pozivatelj može biti isključen iz sudjelovanja u programu, odnosno može mu biti uskraćeno daljnje korištenje Usluga.

7. Pozivatelj se obvezuje da za vrijeme korištenja usluge prvenstveno u slučaju kada se poziv prema broju sa dodanom vrijednosti spaja u studio i kada Pozivatelj sudjeluje u emitiranju dnevne televizijske emisije:

  • neće vršiti reklamiranje nikakovih proizvode i usluga,
  • neće davati izjave, koje su negativne i utječu loše na kvalitetu Usluge ili na RTL Televiziju d.o.o.,
  • neće davati izjave koje reklamiraju ili degradiraju neke političke poglede, poglede javnog života, udruženja ili osobe, koje su uvredljive za vjeru drugih ljudi, koje su izvan granica općeg morala i ukusa ili su protivne bilo kojem zakonu ili propisu.

U slučaju da Pozivatelj za vrijeme korištenja Usluge krši gore navedene obveze, onemogućit će mu se daljnji kontakt i prekinuti poziv.

Informacije dobivene od savjetnika koriste se isključivo na vlastitu odgovornost te RTL Televizija d.o.o. i operator usluge s dodatnom vrijednosti nemaju nikakvu odgovornost glede savjeta pruženih od savjetnika.

8. RTL Televizija d.o.o. i operator usluge s dodanom vrijednosti nisu odgovorni za kvarove na mreži, telefonskoj liniji ili komunikacijske smetnje bilo koje vrste.

9. Primjedbe ili reklamacije vezane uz pružanje Usluge Pozivatelj se obvezuje uputiti pismenim putem na adresu davatelja usluge s dodanom vrijednosti: Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb ili putem telefonskog poziva na broj 01 6388 160 radnim danom od 09 do 17 sati. Primjedbe i reklamacije se mogu poslati i elektonickim putem na E-mail addresu: rtl@ccsupport.biz

10. Davatelj usluge s dodanom vrijednosti je NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558, tel: 01 6388 160

11. Pozivanjem telefonskog broja sa dodanom vrijednošću Pozivatelj ovlašćuje RTL Televiziju d.o.o. da prikuplja i obrađuje osobne podatke i komentare Pozivatelja isključivo u marketinške svrhe.